• Facebook
  • Twitter
  • RSS Feed
  • Mobile Web

Akta Kerajaan, Undang-undang dan Peraturan Malaysia

Akta-akta Parlimen

» Dasar Negara Kerajaan Malaysia - Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998 - 2010)

» Perlembagaan Persekutuan

» Akta Fungsi Kementerian 1969 - Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No 2) 2013 : Peranan Jabatan Pengairan dan Saliran

» Perundangan Lain

Akta Tanah

» Kanun Tanah Negara 1965 Dan Perairan

» Akta Pemuliharaan Tanah 1960

Tebatan Banjir

» Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)

» Akta Kerajaan Tempatan (1976): (Semenanjung)

» Undang-undang Kecil Kerja Tanah

» Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (1994)

» Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pengurusan Sungai

» Akta Air 1920 (Akta 418) & Bekalan Air (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) Akta 1998 (Akta 581)

» Enakmen Perlombongan 1962 (F.M.S Cap 147)

» Peraturan Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) & Perundangan Subsidiari

» Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969

» Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) & Industri Berasaskan Kayu (Badan Perundangan Negeri) Akta 1984

» Akta Perikanan 1985 (Akta 317) dan Peraturan-Peraturan

» Akta Air 1989 - Bab 15

» Akta Perkhidmatan Pembentungan 1993 (Akta 508) & Peraturan dan Perintah

Pengurusan Pinggir Laut

» Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

» Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 : (1985)

» Perintah Kualiti Alam Sekitar 1987 (Penilaian Kesan Alam Sekitar – Aktiviti yang Ditetapkan)

» Enakmen Perlombongan 1936 (F.M.S, Cap 147)

» Akta Perikanan 1963 (1985) /Akta Perikanan Darat

Hidrologi & Sumber Air

   Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)

  Akta Air 1920 (Cap 146) (1989)

Saliran Mesra Alam

» Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 70A(9)

» Akta Jalan, Saliran dan Bangunan 1974 (Akta 133) - Seksyen 71

Saliran Pertanian

» Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998-2010)

» Akta Kerja-kerja Pengairan 1953 (1989)

» Akta Kerja-kerja Saliran 1954 (1988)

» Akta Air 1920 (Cap 146) (1989)

» Akta Perikanan 1963 (1985) /Akta Perikanan Darat

logo JPS
Jabatan Pengairan dan Saliran Perak
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh.
Tel: 605-209 5000 Fax: 605-254 0290
Email: jpspk[at]perak[dot]gov[dot]my

Lokasi JPS Ipoh Perak : N 06° 06.365'  /  E 102°  15.606'
http://maps.google.com/

Hakcipta Terpelihara © 2018 Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Perak
Penterjemahan Google digunakan untuk bahasa selain daripada English dan Melayu.
Sesuai dipaparkan menggunakan Google Chrome 60.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768

Masa Capaian: saat
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 6 Disember 2019